Tyck till om det nya badhuset i Nya Kiruna!

Ta del av visionsskisser för det nya badhuset och tyck till om innehållet. Fyll i fritids- och kulturförvaltningens enkät.

Datum & Tid: tisdag den 22 oktober 2013 klockan 10:30

Medverkande: Fritids- och kulturnämndens ordförande samt politiker ur Simhallsgruppen som genomför en förstudie för det nya badhuset. Fritids- och kulturchef Anja Taube

Badhus är en av de fritidsanläggningar som har det största medborgarutnyttjandet och den bredaste representationen av olika grupper – kvinnor, män, barn, vuxna och äldre, personer med nedsatt funktionsförmåga och olika nationaliteter. Badhus har en viktig social funktion i mötet mellan människor i ett modernt samhälle.

En badanläggning spelar därför en betydande roll både för att erbjuda kommuninvånarna en plats för idrott, motion och rekreation, och för att göra kommunen attraktiv som bostadsort och besöksmål. Byggandet av det nya Kiruna ger möjligheter att skapa upplevelser utöver de som enbart en badanläggning ger. Det ger möjligheter att samverka med organisationer och näringsliv. Samlokalisering med hotell, annan kommunal verksamhet, idrottsanläggningar etc. som skapar mervärden.

Simhallsgruppen består av fritids- och kulturpolitiker och har i uppdrag att ta reda på vad det nya badhuset ska innehålla. På uppdrag av Fritids- och kulturnämnden har arkitekthuset Monarken, Luleå, tagit fram en visionsskiss för ett nytt badhus i det Nya Kiruna. Skissen bygger på ett underlag från ett längre arbete som Simhallsgruppen sedan 2012 utfört med stöd av tjänstemän på fritids- och kulturförvaltningen. Under presskonferensen kommer fritids- och kulturnämndens ordförande Siv Gunillasson (s) berätta om det pågående arbetet med ett nytt badhus i Kiruna och visionsskissen.

I samband med presskonferensen startas en enkätundersökning där kirunaborna uppmanas att tycka till om innehållet i det nya badhuset. Vilka attraktioner är viktiga i ett nytt badhus?

Upplysningar: Jan Klein, fritidsstrateg, 0980-708 44 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson