Kiruna - ett föredöme i arbetet med Arbetsro och trygghet i skolan!

Arbetsro och trygghet är viktigt och något som skolan jobbar med varje dag, men det är sällan som arbetet uppmärksammas. Den 25 oktober får dock årskurs 3 på Luossavaara- och Bergaskolan pris för sitt arbete med att skapa lugn, ro och trivsel i skolan!

Plats, datum och tid: den 25 oktober i Luossavaaraskolans klassrum åk 3 kl. 09.00 samt i Bergaskolans klassrum åk 3 kl. 10.00.

Det är genom ett projekt som Behnam Golmohammadi drivit tillsammans med eleverna och lärarna sedan två år tillbaka som barnen har arbetat med temat arbetsro och trygghet. För att uppmärksamma skolelevernas goda arbete har elevhälsan med hjälp av näringslivet gjort det möjligt att dela ut en belöning till alla som gick årskurs två föregående läsår och deltog i projektet.

Projektet har även uppmärksammats som en föregångare inom området av skolor i andra kommuner och priset kommer att delas ut av Skolinspektionens Barn- och elevombud Caroline Dyrefors Grufman. Närvarande vid prisutdelningen är även Kristina Zakrisson, kommunalråd samt Roger Suup, barn- och utbildningsnämndens ordförande. Näringslivet är också inbjudna att delta vid utdelningen.

Media inbjuds att delta vid prisutdelningen som alltså sker på två skolor fredag den 25 oktober; i Luossavaaraskolan klocka 09.00 och i Bergaskolan klockan 10.00.

Barn- och elevombudet (BEO) tillvaratar barns och elevers rättigheter, i enlighet med lagen. Det innbär att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. Caroline Dyrefors Grufman är Barn- och elevombud sedan 1 juni 2012.

Upplysningar: Birgit Asplund, verksamhetsansvarig elevhälsan, mobil: 073-0570514. 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson