Kulturskolan inviger nya lokaler

Välkommen till en sprakande invigning!

Plats: Fd Bolagsskolan, Bromsgatan 20

Datum & Tid: tisdag den 16 september 2014 klockan 17:00

Medverkande: Kristina Zakrisson, kommunalråd. Siv Gunillasson, ordf fritids- och kulturnämnden. Anja Taube, fritids- och kulturchef. Kulturskolans lärare och elever. Alla är välkomna!

På tisdag 16 september kl 17:00 inviger Kulturskolan i Kiruna sina nya lokaler på Bolagsskolan. Det är för verksamheten en mycket efterlängtad dag och drömmen om egna anpassade lokaler har funnits i mer än 25 år. Nu är det äntligen verklighet genom en omfattande satsning från Kiruna Kommun. De tidigare lokalerna, som finns på Linnéstigen renoveras för att bli studentbostäder till inflyttande ungdomar.

De nya lokalerna inrymmer hela Kulturskolans verksamhet: Utbildning och kursverksamhet inom bild/form, animation/film, musik och dans.

För Kirunaborna innebär de förbättrade förutsättningarna att Kulturskolan kan erbjuda mer verksamhet till barn och ungdomar. Vuxna elever tas även in i mån av plats. Samarbeten mellan de estetiska uttrycken underlättas och det skapas även större möjligheter att genomföra projekt tillsammans med andra skolor och verksamheter.

Kulturskolan har även ansvar för musik- och bildundervisning för några grundskolor i Kiruna Kommun. En del av dessa undervisningstimmar kommer att ske i Kulturskolans anpassade lokaler. Detta ger goda förutsättningar för eleverna att uppnå målen inom respektive ämne.

Kulturskolan kommer att tillhöra denna adress under minst 8 år och under den tiden planerar man vidare för Kulturskolans verksamhet i de nya stadsdelar som växer fram i och med stadsomvandlingen.

Kulturskolans personal känner en stor stolthet för sin skola och välkomnar nya och ”gamla” elever till ett spännande Kulturskoleår.

Välkommen till en sprakande invigning!

Upplysningar: Malin Rolund
Kulturskolechef
0980- 708 83
malin.rolund@kommun.kiruna.se

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson