Kiruna - ett föredöme i arbetet med arbetsro och trygghet i skolan!

Arbetsro och trygghet i skolan är viktigt och något som skolan jobbar med varje dag. Nu uppmärksammas det genom besök av barn- och elevombudsmannen, BEO.

Medverkande: Elever och lärare från Vita Viddernas barnskola och Högalidskolan. Barn- och elevombudsmannen (BEO) Caroline Dyrefors Grufman. Behnam Golmohammadi, elevhälsan.

Det är genom ett projekt som Behnam Golmohammadi driver tillsammans med eleverna och lärarna sedan tre år tillbaka som barnen har arbetat med temat arbetsro och trygghet. För att uppmärksamma elevernas goda arbete har elevhälsan med hjälp av näringslivet gjort det möjligt att dela ut en belöning till alla som gick årskurs två föregående läsår och deltog i projektet.

Projektet har även uppmärksammats som en föregångare inom området av skolor i andra kommuner och priset kommer att delas ut av Skolinspektionens Barn- och elevombud Caroline Dyrefors Grufman.

Media inbjuds att delta vid prisutdelningen som sker fredag 7 november i:

Vita Viddernas barnskola åk 3 kl. 08.30 (Jägarområdet, Björnbyn)

Högalidskolan klassrummet åk 3 kl. 09.30.

Den 7 november kommer elever från åk 6 i Kiruna skolor att uppmärksammas för dikter på temat "Det vill jag förändra i världen". Tolerans och mångfald är en av utgångspunkterna i elevernas dikter. Det sker i KS-salen, Kiruna Stadshus kl. 10.30 - 11.30.

Torsdag den 6 november föreläser Barn- och elevombudsmannen, BEO om nätmobbing i Parkskolans aula, kl. 15.00 - 16.30.

Barn- och elevombudet (BEO) tillvaratar barns och elevers rättigheter, i enlighet med lagen. Det innebär att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. Caroline Dyrefors Grufman är Barn- och elevombud sedan 1 juni 2012.

Upplysningar: Birgit Asplund, verksamhetsansvarig elevhälsan 073-057 05 14. 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson