Barn och elevombudet besöker Kiruna

Caroline Dyrefors Grufman besöker Kiruna torsdag 3 september och fredag 4 september. Media inbjudes att delta vid besöken.

BEO kommer att träffa elever i åk 2-3 i Svappavaara skola, fredag 4 september kl 09.00 och elever i åk 3 Sameskolan 10:30 samma dag.

Eleverna kommer att uppmärksammas och tilldelas pris för sitt arbete med Arbetsro och trygghet i skolan.

Arbetsro och trygghet i skolan är viktigt och något som skolan jobbar med varje dag, men det är sällan som arbetet uppmärksammas.

Det är genom ett projekt som Behnam Golmohammadi, resursperson i värdegrundsfrågor inom skolan i Kiruna, driver tillsammans med eleverna och lärarna på skolorna sedan fyra år tillbaka som barnen har arbetat med temat arbetsro och trygghet. För att uppmärksamma skolelevernas goda arbete har elevhälsan med hjälp av näringslivet gjort det möjligt att dela ut en belöning till alla som gick årskurs två föregående läsår och deltog i projektet.

BEO kommer också att träffa klass 6 på Raketskolan. Det var en av de första klasser som uppmärksammades för sitt arbete med studiero och trygghet i skolan. De kommer nu att berätta om hur detta arbete följt dem genom årskurserna under de tre år som gått. Tid och plats: Raketskolan torsdag 3 september kl 14.00.

Barn- och elevombudet (BEO) tillvaratar barns och elevers rättigheter, i enlighet med lagen. Det innebär att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

BEO syntes i media senast 25 augusti med en debattartikel i DN ang mobbning på nätet.

Caroline Dyrefors Grufman är Barn- och elevombud sedan 1 juni 2012. Läs mer på: www.skolinspektionen.se/beo

Observera att inbjudan riktar sig till journalister/reportrar.

Upplysningar: Behnam Golmohammadi mobil:073-035 62 43, Birgit Asplund, verksamhetsansvarig elevhälsan, mobil: 073-057 05 14 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson