Framgångsrikt samarbete mellan landsting och kommun för att stärka barns språkutveckling

Du inbjuds att träffa en av grupperna vid deras avslutande träff den 10 maj.

Plats: Elevhälsan, Ingång D, Parkskolan

Datum & Tid: tisdag den 10 maj 2016 klockan 18:00

Medverkande: Terese Abrahamsson, specialpedagog och förskolelärare inom Elevhälsan, Kiruna kommun, Barbro Renberg Solin, specialpedagog och förskolelärare barnhabiliteringen, NLL

Terese Abrahamsson, specialpedagog och förskolelärare inom Elevhälsan i Kiruna kommun och Barbro Renberg Solin, specialpedagog och förskolelärare barnhabiliteringen, NLL har under vårterminen haft utbildning i Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK) för 3 grupper bestående av föräldrar och pedagoger. Du inbjuds att träffa en av grupperna vid deras avslutande träff den 10 maj kl 18:00 - 18:30. Kort fakta om TAKK nedan.

TAKK är Tecken som Alternativ och/eller Kompletterande Kommunikation.

TAKK är till för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling.

Det används ofta av och till hörande personer med utvecklingsstörning.

Andra målgrupper är barn med tal- och språkstörningar, barn med invandrarbakgrund och barn med hörselnedsättning.

TAKK är även bra för de yngsta barnen som ännu inte lärt sig prata.

Utbildningen är viktig eftersom omgivningen har en stor betydelse för att få ett fungerande kommunikationsstöd i vardagen men också för att ge barnen ett verktyg för samspel och kommunikation.

Nuvarande deltagare är föräldrar till barn inskrivna på barnhabiliteringen och pedagogerna på deras barns förskolor

Till hösten startar vi nya grupper (föräldrar och pedagoger) och ambitionen är att alla förskolor i Kiruna kommun ska få kompetens inom TAKK.

Upplysningar: Terese Abrahamsson, 0980-707 88, Birgit Asplund 073-0570514 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson