Kirunas ungdomar ger sin syn på stadsomvandlingen

Välkommen att lyssna på elevernas redovisningar!

Plats: Kommunfullmäktiges sammanträdesrum, Kiruna stadshus.

Datum & Tid: torsdag den 30 mars 2017 klockan 10:00

Medverkande: Elever och lärare, Lapplands Gymnasium, Kiruna. Anders Karlsson, förvaltningschef, miljö- och byggnadsförvaltningen, Kiruna kommun.

Miljö- och byggnadsförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen och elever och lärare på Hjalmar Lundbohmskolan har under våren samverkat med det lokala näringslivet för att ge sin syn på stadsomvandlingen och på hur de vill att det nya Kiruna ska utformas för att tilltala den generation som ska bo i den stad vi utformar idag.

-Målet med projektet är att vi som är aktörer ska få kunskap om vad unga tycker om stadsomvandlingen. Samtidigt ska eleverna lära sig mer ur de olika aktörernas synvinklar. Det är väldigt roligt att så många elever har engagerat sig i viktiga frågor, säger Anders Karlsson, förvaltningschef, miljö- och byggnadsförvaltningen, Kiruna kommun.

Projektet redovisas i stadshusets fullmäktigesal torsdag den 30 mars kl 10:00 - 12:00 och det är fritt fram för intresserade att ta del av redovisningarna.

En utställning med elevernas material ställs upp i stadshuset efter redovisningarna och finns tillgänglig i en vecka.

Upplysningar: Anders Karlsson, 070-2569946 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson