Så blir flytten av kulturbyggnader

Nu inleds flyttningen av kulturbyggnader som planerats med anledning av stadsomvandlingen i Kiruna. Kommunstyrelsen i Kiruna beslutar på måndag den 20/5 om vilka byggnader som ska flyttas och var de ska placeras.

Plats: Konferensrummet, gamla brandstationen, Kirun

Datum & Tid: måndag den 20 maj 2019 klockan 11:30

Medverkande: Gunnar Selberg, Kirunas kommunalråd, Peter Niemi, kommunchef, Clara Nyström, kommunantikvarie, Rasmus Norling, vikarierande kommunantikvarie.

Förslaget på de aktuella byggnader som ska flyttas är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från Kiruna kommun, LKAB och Länsstyrelsen Norrbotten. En kulturmiljöanalys ligger till grund för en gemensam bedömning och prioritering.

Upplysningar: Gunnar Selberg, telefon: 070-5555038 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson