Avtäckning av nytt konstverk till Matojärvi ishall

Under LÅ 18/19 har Matojärvi ishall kompletterats med en tillbyggnation av nya omklädningsrum. I anslutning till detta projekt har kommunen tilldelat konstnär Anders Skoglind i uppdrag att ta fram ett nytt platsanknutet konstverk.

Plats: Matojärvi ishall/ omklädningsrum-entré

Datum & Tid: tisdag den 29 oktober 2019 klockan 14:00

Medverkande: Anders Skoglind, konstnär, Malin Rolund, kultursekreterare och Jimmy Larsson, vice ordförande i kulturutskottet 

Den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en viktig del av vårt demokratiska
samhälle. Alla kirunabor, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att
uppleva konst i sin närmiljö. Ett övergripande syfte är att den offentliga konsten ska berika människor och platser. Genom att engagera och stimulera fritt tänkande ska den offentliga konsten bjuda in till samtal och möten.

Kiruna Kommun tillämpar "Policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning"- vilket i grunden betyder att 1 % av projektbudget av investeringsprojektets kontraktssumma avsätts till konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnation av kommunala byggnader samt vid anläggning av ny offentlig utomhusmiljö.

Under LÅ 18/19 har Matojärvi ishall kompletterats med en tillbyggnation av nya omklädningsrum. I anslutning till detta projekt har kommunen tilldelat konstnär Anders Skoglind i uppdrag att ta fram ett nytt platsanknutet konstverk.
Resultatet är ett nytt konstverk med titeln "Tid för fritid" som skall avtäckas och presenteras under festliga former.

"Skulpturen kommer att fånga betraktaren på avstånd och också locka denne till en närstudie av cirkelns intrikata uppbyggnad och mångfald av detaljer. Jag har inspirerats av det gamla stadshusets klockstapel, där man upplever den på olika sätt beroende på från vilket avstånd man betraktar denna. / Konstnär Anders Skoglind"

Upplysningar: Malin Rolund, telefon: 076-106 49 84, Gert Mörtvik, telefon: 070 213 96 97 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson