Yrkesdag på Hjalmar Lundbohmsskolan för alla niondeklassare i Kiruna kommun

För andra året i rad anordnas en yrkesdag för alla nior i Kiruna kommun. Syftet med dagen är att eleverna ska få en större kunskap om de yrken som finns att välja efter genomförda gymnasie- och högskoleutbildningar.

Plats: Hjalmar Lundbohmsskolan 

Datum & Tid: onsdag den 27 november 2019 klockan 9:00

Förra året låg yrkesutbildningen i fokus men nytt för i år är att även de studieförberedande programmen har yrkesrepresentanter på plats som presenterar sina yrken för eleverna. Ur ett samhällsperspektiv är detta motiverat då många yrkesområden har svårt med kompetensförsörjning och rekrytering.

Gymnasievalet har visat sig vara ett betydelsefullt val för ungdomars framtida yrkesliv. Det är viktigt att välja utifrån sig själv och sina egna intressen och inte låta kompisar eller föräldrar styra. Att få kunskap om arbetsmarknad och lönenivåer kan också vara av stor vikt inför valet. Kanske kan dagen öppna upp för nya tankar hos eleverna kring vad de vill arbeta med under sina yrkesliv.

Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna är ganska unika med att erbjuda detta i Sverige och många instanser har själva kontaktat skolan och önskat att få delta.

Varmt välkomna till yrkesdagen!

Upplysningar: Anders Notström lärare på El och energiprogrammet, telefon: 070 588 90 85 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson