Lärdomar av Barents Rescue

Välkomna till en spännande eftermiddag med landets och kommunens krishantering som tema.

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen, Kiruna

Datum & Tid: torsdag den 30 januari 2020 klockan 13:00

Medverkande: Maria Jontén, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Maria Glantz, Länsstyrelsen i Norrbotten, Lars Bröms, Polisen, Thomas Winnberg, Trond Olofsson, Simon Lindh och Anders Karlsson, Kiruna kommun

Övningsdeltagare, allmänhet och media bjuds in av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen, Länsstyrelsen i Norrbotten och Kiruna kommun till en uppföljning av och dialog kring övningen Barents Rescue och hur vi ska gå vidare med krishanteringsarbetet i landet och kommunen.

Tid: klockan 13.00-15.00

Teman för dagen

Varför genomförs Barents Rescue?
Varför övar vi och vad hände under övningen i Kiruna 2019?

Hur bidrar övningen till stärkt förmåga att hantera kriser?
Var det bara räddningstjänsten som övade?
Vad lärde vi oss av övningen?
Vad har kommunen för roll i landets krishantering?

Upplysningar: Anders Karlsson, telefon: 0980 70424 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson