Hemtjänsten är kärnan i äldreomsorgen

Socialnämnden vid Kiruna kommun har fattat beslut om inrättande av ett stipendium om 10 000 kronor inom hemtjänsten.

Välkommen till den första stipendieutdelningen!

Plats: Kiruna, Bergmästaregatan, utanför personalingången på Parkskolan B

Datum & Tid: 27 januari 2022, klockan 14:00

Innehåll: Syftet är att lyfta fram hemtjänsten som kärnan i kommunens äldreomsorg. Stipendiet kommer att delas ut årligen på hemtjänstens dag den 27 januari och kan beröra enskild eller grupp som bidragit med extraordinära insatser inom kvalitet- eller kompetensutveckling.

Stipendiaterna för år 2022 är Mia Pekkola och Monica Asplund.

Motivering från socialnämnden:

De arbetar för att skapa förutsättningar för de äldre att kunna bo kvar i sitt eget boende och där känna trivsel, trygghet och delaktighet. De stärker brukarna till ett så självständigt liv som möjligt och minskar behovet av insatser. I sitt uppdrag är de förebilder i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bakgrund
Hemtjänsten är basen för den äldrevård som bedrivs inom kommunerna. Det är ett viktigt arbete som har stor betydelse för många äldre i vårt samhälle. Det möjliggör för den enskilde att bo kvar i sitt eget hem även om hälsan börjar svikta. Detta har även stor betydelse för den enskildes självständighet och möjligheten att forma sin framtid främst avseende boendeform men även förutsättningarna för livet i stort.

Hemtjänstuppdraget är till synes ett enkelt uppdrag även om det är mångfasetterat och berör många människor. Då varje uppdrag är unikt och varje brukares behov ska tillgodoses utifrån individens önskemål blir det enkla mycket komplicerat. Lägg där till att alltmer sjukvårdsinsatser utförs inom ramen för hemtjänsten medför att uppdraget i dag anses som kvalificerat.

Upplysningar: Socialnämndens ordförande Anne Kotavuopio-Jatko, telefon: 0980-700 18

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson