2021 års stipendiater tillkännages

I samband med Kirunafestivalens invigning på torsdag den 30 juni delar Kiruna kommun ut Lina Hjorts kulturstipendium, Hjalmar Nyströms föreningsstipendium, Hjalmar Lundbohmsstipendiet och Borg Mesch idrottsmedalj.

Plats: Kirunafestivalen, Copperstonescenen

Datum & Tid: Den 30 juni, cirka 12.20 i samband med festivalinvigningen klockan 12.00

Medverkande: Annica Henelund, ordförande kultur- och utbildningsnämndens och Stefan Sydberg, ordförande kommunstyrelsens fritidsutskott samt stipendiaterna 

Äntligen kan Kirunafestivalen arrangeras igen efter två års uppehåll och Kiruna kommun kan återigen presentera stipendiaterna inför publik. Totalt delas stipendium på 40 000 kronor ut för att främja kultur, föreningsverksamhet, pedagogik och idrottsprestationer.

Kultur- och utbildningsnämnden delar ut tre stipendier. Lina Hjorts kulturstipendium på 10 000 kronor, för att premiera allmänkulturell insats utförd inom Kiruna kommun eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området. Hjalmar Nyströms föreningsstipendium på 10 000 kronor vars syftet är att premiera och främja ideellt ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun. Samt Hjalmar Lundbohmsstipendiet på 10 000 kronor, vars syfte är att stimulera och utveckla det pedagogiska arbetet. Stipendierna delas ut av kultur- och utbildningsnämndens ordförande Annica Henelund.

Även Borg Mesch idrottsmedalj och ett stipendium om 10 000 kronor delas ut av kommunstyrelsens fritidsutskott. Då 2020 års medalj inte har delats ut kommer både 2020 och 2021 års medaljörer och stipendiater tillkännages. Utdelning av idrottsmedalj och stipendium sker till en idrottsperson eller ett idrottslag för en eller flera framstående prestationer under året före utdelningsåret. Utdelare av idrottsmedalj och stipendium är Stefan Sydberg, ordförande för kommunstyrelsens fritidsutskott.

Efter ceremonin presenteras alla stipendiater samt motiveringarna på kiruna.se.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson