Samarbete för ett tryggt Kiruna

Imorgon torsdag undertecknar polismyndigheten i Norra Lappland och Kiruna kommun en samverkansöverenskommelse och medborgarlöften för ett tryggt Kiruna. Välkommen på pressträff!

Plats: Kristallen entréplan, Stadshustorget 1, Kiruna

Datum & Tid: 13 juni 2024, kl. 11.30

Medverkande: Mats Taaveniku, kommunalråd och Anders Larsson, lokalpolisområdeschef

Innehåll: Överenskommelserna görs för att bidra till arbetet med en trygg och attraktiv kommun där människor vill bo och leva sina liv. Överenskommelserna gäller 2024- 2027.

Samverkansavtalet upprättas i syfte att identifiera den lokala problembilden gällande kriminalitet och otrygghet och tillsammans vidta åtgärder för att nå målet, att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöftena ska öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt stärka förtroendet för polisen och andra myndigheter.

Polismyndigheten och kommunen är överens om att överenskommelsen kommer att vara ett värdefullt bidrag till ett tryggt och attraktivt Kiruna och att samarbete är rätt väg framåt.

Upplysningar: Anders Karlsson, informationssäkerhetssamordnare och brottsförebyggande samordnare vid Kiruna kommun
telefon: 0980-70424
e-post: anders.karlsson@kiruna.se

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson