Nu byggs infrastrukturen för det första bostadsområdet i ”Nya Kiruna”

I den första pusselbiten i Nya Kiruna förläggs infrastruktur för ett hundratal lägenheter.

Infrastrukturen som förläggs är ett förverkligande av utvecklingsplanen för Kirunas nya stadskärna som antogs av kommunfullmäktige den 22 april. Infrastrukturen blir en del av "huvudpulsådern" i ett fullt utbyggt "nytt Kiruna 2030". Planerade gator i området är bland annat lokalgator och den nya huvudgatan för nya Kiruna.

-Kiruna kommun har skrivit avtal för utförande med huvudentreprenör BDX, säger Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson. Arbetet beräknas pågå till december.

Den 18 juni antog Kommunfullmäktige detaljplanen för Skjutbaneområdet etapp 1. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde inklusive förskola i det så kallade Skjutbaneområdet. Detta område är tillsammans med detaljplaneförslaget för nya stadshuset de första områden som planeras inom nya Kiruna centrum. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan väster om Kurravaaravägen med Skjutbaneområdet och vidare mot nya centrum.

För ytterligare upplysningar: Kristina Zakrisson, kommunalråd, Kiruna kommun, Telefon: 070-736 56 57, Mats Eriksson, Avd Teknik, Tekniska Verken i Kiruna AB, Telefon: 072-514 51 16

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson