Brand i skolbyggnad

På lördag morgon den 26 juli utbröt en brand i byggnaden som huserar friskolan Vita Viddernas barnskola samt den kommunala förskolan Fjället på Kaserngatan, Jägarområdet i Kiruna.

Räddningstjänsten larmades 05.00 av Securitas som observerade rök och lågor från byggnaden. Enligt räddningstjänsten rör det sig om en totalbrand men man bedömer att man kan rädda en lite del av byggnaden. Orsaken till branden ännu är oklar, det finns dock i inga tecken på att den skulle vara anlagd. Under morgonen gick ett myndighetsmeddelande ut i radio om en uppmaning att boende i närheten skulle stänga fönster och dörrar på grund av den kraftiga röken. Röken har avtagit men räddningstjänsten rekommenderar att man under dag har fönster och dörrar stängda på grund av röken.

Räddningstjänsten kommer att fortsätta bekämpa branden under dagen samt efterbevaka den under kvällen.

Då det är sommarlov och helg så pågick ingen verksamhet i lokalerna. Förskolan Fjället har från juli månad fram till mitten av augusti gemensam verksamhet med Thule och Norrskenets förskolor och verksamheten är förlagd till Thule förskola. Därmed är det inga akuta omlokaliseringar som måste lösas till nu på måndag den 28/7 för barn som är knutna till Fjällets förskola.

Planering gällande omlokalisering av förskoleverksamheten från och med mitten av augusti till nya lokaler startar dock omgående och mer information om detta kommer att delges berörd personal samt föräldrar så snart som möjligt.

Måndag den 28/7 träffas LKAB Fastigheter AB, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Räddningstjänsten för att utreda förutsättningarna för fortsatt verksamhet.

Fastigheten ägs av LKAB Fastigheter AB.

För ytterligare upplysningar:

Kontakt gällande barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet: Tf förvaltningschef Anne-Sofie Koivisto 0980-70396.

Räddningstjänstens informationsbefäl på plats är Hans Lagerqvist: 0980-70900.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson