Lokaler löst för förskolan Fjället

Förskolan Fjället kommer att flyttas till övre Björnbyn på Jägarskolområdet. Dessa lokaler kommer LKAB att anpassa för verksamheten och under den tiden kommer förskolan att vara förlagd till Högalidskolans gamla fritidslokal, med start 25 augusti.

Detta är en tillfällig lösning till dess att en permanent lösning finns klar. Verksamheten vill vara kvar i området och det har förvaltningen meddelat LKAB fastigheter.

Under vecka 34 kommer vårdnadshavarna att få mer information av förskolechef Annica Turovaara.

För ytterligare upplysningar: Tf förvaltningschef Anne-Sofie Koivisto 0980-703 96

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson