Nu är platsen för Sametingets parlamentsbyggnad spikad!

Kiruna kommun, LKAB och Sametinget tillsammans med Murman Arkitekter har nu fastställt platsen för Sameparlamentet. Det blir den tidigare föreslagna tomten vid nya centrum i Kiruna.

Valet av plats för den nya Sameparlamentet har varit en lång process. Redan 1993 bestämde Sametinget att huvudkansliet skulle placeras i Kiruna och år 2006 genomfördes en arkitekttävling. Murman arkitekter utsågs till vinnare med sitt förslag Badjáneapmi.

På grund av stadsomvandlingen i Kiruna har dock platsen för byggnaden ändrats under de senaste åren. Men under onsdag förmiddag kom parterna överens om var Sametinget ska ha sin parlamentsbyggnad. Det blir vid den tomt som kommunen och Sametinget enats om sedan tidigare, vid nya centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen.

– Det vi väntat på är ett godkännande från LKAB att de markundersökningar som de kommer att göra inte förhindrar möjligheten att bygga parlamentet på den angivna tomten. Nu vet vi att platsen fungerar även om vi inte har inte fått de exakta detaljerna för tomtgränsen, säger Anja Taube, kanslichef på Sametinget.

– Vi bedömer att platsen kan fungera bra för byggnaden, den får stöd från omgivande vegetation och naturmark precis som det var tänkt från början, säger Hans Murman vid Murman Arkitekter och visar skissbilder på fjällbjörk invid väggen på byggnaden (se nedan). Även om den exakta placeringen fortfarande kan komma att modifieras någon meter så är den här platsen mycket passande för byggnaden, menar Hans Murman.

För ytterligare upplysningar:

Kristina Zakrisson, kommunalråd, telefon 070-736 56 57

Peter Niemi, kommunchef, telefon 070-694 86 74

Anja Taube, Sametingets kanslichef, telefon 0980-780 38, 070-601 95 12

Hans Murman, Murman Arkitekter, telefon 070-556 12 77

Pia Lindholm, avdelningschef samhällsomvandling LKAB, telefon 0980-726 84

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson