Etappindelning för försäljning och flytt i Kiruna framtagen

Tillsammans med Kiruna kommun presenterar nu LKAB förslag på köp-tidplan och flytt-tidplan för Kiruna centrum. Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av att utveckla nya centrumkärnan i Kiruna.

LKAB och kommunen har enats om ett ramverk för etappindelning för överenskommelse med fastighetsägare och aktuella tidsspann för flytt. Tidplanerna behövs för att skapa trygghet för boende, verksamheter och exploatörer under de kommande åren.

Köp-tidplanen visar mellan vilka år fastighetsägare har möjlighet att sälja sin fastighet till LKAB. Den ska i sin tur skapa möjlighet för fastighetsägare, boende och näringsidkare att etablera sig i nya Kiruna. LKAB kommer att köpa eller ersätta de fastigheter som är närmast gruvan först, och efter att LKAB köpt fastigheten finns möjlighet att vara kvar en tid på korttidskontrakt.

- Det känns bra att kunna presentera ett förslag på tidplan för när LKAB ska göra överenskommelser med fastighetsägare om ekonomisk ersättning eller en ny fastighet. Tidplanerna ger förutsättningar för en hållbar och trygg samhällsomvandling, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandling.

Flytt-tidplanen är indelad i etapper och varje etapp har ett tidsspann som visar hur länge man kan bo kvar eller ha verksamhet inom varje etapp. Ju längre från gruvan man bor eller har sin verksamhet, desto längre tid tar det innan fastigheten påverkas. I dagsläget är det långa tidspann men etappindelningen kommer att bli mer detaljerad med tiden.

- Kommunen och LKAB är helt överens om att vi måste skapa förutsättningar för en samlad flytt för centrumhandeln och LKAB:s köp-tidplan är en pusselbit i detta. Ett centrum måste upplevas som attraktivt för boende, besökare och turister och vara en levande medelpunkt i Kiruna. Därför är det viktigt att utvecklingsplaneringen för nya Kiruna går före avvecklingen. Vår målsättning är att de första byggnaderna kring nya stadstorget och handelsgatan ska vara klara 2019, säger Peter Niemi, kommunchef Kiruna kommun.

Det som styr tidplanen för avveckling är i grunden rörelserna i marken som gruvbrytningen orsakar och utvecklingen av nya Kiruna.

Målet är att samhällsomvandlingen ska vara långsiktigt hållbar och acceptabel för alla som berörs under den tid som LKAB och kommunen idag kan förutse att förändringen kommer att pågå.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson