Kiruna i topp när det gäller heltidsanställningar

Antalet heltidsanställda i Sveriges kommuner ökar. Kiruna är den kommun i landet där flest medarbetare arbetar heltid.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommit ut med en rapport som handlar om den komplexa heltidsfrågan och som jämför antalet heltidsanställda i landets kommuner. Rapporten visar att Kiruna hamnar i topp, både när det gäller antalet heltidsanställda och när det gäller de som faktiskt arbetar heltid. Skillnaderna mellan olika kommuner är stora och det är endast i ett tiotal kommuner som 90 procent eller fler av medarbetarna är heltidsanställda. I Kiruna är andelen heltidsanställda 94 % och andelen heltidsarbetande 85 %.

- Att vi har så många heltidsarbetande gör att vi kan dra nytta av medarbetarna på bästa sätt och inte behöver ta in en massa extra personal, säger Ann-Sofie Reineström, personalchef hos Kiruna kommun.

Kommunens bemannings- och rekryteringsenhet har arbetat med ett heltidsprojekt som avslutades 2013. Samtliga medarbetare i kommunen har fått erbjudande om att arbeta heltid och de som ville fortsätta att arbeta deltid fick självklart göra det. Arbetet med heltidsprojektet har skett över förvaltningsgränserna och för att få ihop scheman till alla anställdes två schemastrateger. Med hjälp av dem har man kunnat pussla ihop till exempel en halvtid i skolkök med en halvtid på förskola eller fritids för att alla som vill ska ha möjlighet till heltid.

- Det hårda arbetet med heltidsprojektet har gjort att vi nu har flest heltidsanställda av alla kommuner. Jag ser det här som en viktig jämställdhetsfråga eftersom det bidrar till att minska inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd.

För ytterligare upplysningar: Catrin Eriksson, tf personalchef, 0980-70777 eller catrin.eriksson@kommun.kiruna.se

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson