Vi vill bli ännu bättre!

Företagen i Kiruna är nöjda med rättssäkerheten och bemötandet som de får av kommunen. Det framkommer i SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövande gentemot företag.

Kiruna kommun har tillsammans med 192 andra kommuner i landet valt att delta i SKL:s mätning för att kunna förbättra servicen till företagen i kommunen.

- Det är viktigt för oss att ha en god service gentemot företagen. Därför har vi valt att vara med i undersökningen för att kunna bli ännu bättre, säger kommunchefen Peter Niemi.

Resultatet i undersökningen visar att företagen är mest nöjda med serviceområdena rättssäkerhet och bemötande. Högst Nöjd-Kund-Index (NKI) får myndighetsområdet serveringstillstånd, sämst får bygglov – ett område där Kiruna kommun just nu genomför ett förbättringsarbete.

- Vi lägger stort fokus på arbetsmiljön och på att rekrytera personal för att möta behoven. Vi börjar känna oss väl rustade för framtiden och hoppas kunna fortsätta bygga på förtroendet hos såväl företagare som privatpersoner, säger bygglovschefen Kristoffer Johansson.

Myndighetsområdet brandtillsyn hamnar också i topp i mätningen.

- Personalen som gör tillsynen är engagerad, lägger ned tid och energi på uppgifterna och tycker att det är viktigt för att uppnå en god säkerhet, säger räddningschefen Thomas Winnberg.

Det är första gången som Kiruna kommun deltar i servicemätningen. Kommunen avser nu att följa upp resultaten.

Fakta servicemätningen Insikt 2015

Mätningen genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Totalt 193 kommuner har deltagit. Kiruna kommun hamnar på plats 148 i rankingen, vilket enligt SKL ger godkänt betyg.

Det är de fem myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd som har undersökts. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen ger kommunerna information om inom vilka förvaltningar företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre och vad kommunerna behöver bli bättre på.

Undersökningen bygger på analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI), en väl etablerad modell för att mäta kundnöjdhet inom den privata och offentliga sektorn.

För ytterligare upplysningar:

Thomas Winnberg, Räddningschef Kiruna kommun, ger sin syn på arbetet med brandtillsynen
Telefon: 070-673 05 30

Kristoffer Johansson, Bygglovschef, berättar om förbättringsarbetet vid bygglovskontoret
Telefon: 072-707 45 84

Eilert Isaksson, Företagarna, kan berätta mer om Företagarnas uppfattning om Kiruna kommun
Telefon: 070-554 44 18

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson