Marken lämpar sig för parlamentsbyggnad

Marken där Sametingets parlament ska byggas har en bärighet som lämpar sig väl för den föreslagna byggnaden. Det visar undersökningar genomförda av LKAB.

- Sametingets parlamentsbyggnad utgör en mycket värdefull och central del av vår framtida stad, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson.

Sametingets parlaments­byggnad, Badjáneapmi, ritad av Murmans arkitekter blir en viktig del av det nya Kiruna. De markundersökningar som genomförts av LKAB under våren och sommaren är positiva och visar på att markens bärighet lämpar sig för parlamentsbyggnaden på sluttningen invid de gamla gruvtornen i Tuolluvaara. Den exakta placeringen för byggnaden kommer nu att tas fram tillsammans med Sametinget.

Redan år 1993, då det beslutades att sametingets kansli skulle förläggas till Kiruna har kommunen och dess kommunledning varit en pådrivande part i processen med att få parlamentsbyggnaden uppförd. En aktiv dialog har förts med Sametinget, regering, myndigheter och övriga berörda för att föra processen mot slutmålet. Potentiella tomter har också presenterats och tillgängliggjorts för att möta Sametingets behov.

Arbetet bidrog till att dåvarande statsminister Göran Persson utlovade ett same­parlament till Sametinget år 2004 och Statens fastighetsverk (SFV, ärende 1240/04) uppdraget av regeringen att utreda en lämplig placering i Kiruna.
- Det är därför mycket glädjande att de fysiska förutsättningarna är helt utredda, att placeringen kan beslutas och att arbetet kan gå vidare till nästa steg, en detaljplaneprocess, säger Kristina Zakrisson.

För ytterligare upplysningar: Kristina Zakrisson, Telefon: 070-7365657

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson