Miljoner till hållbar stadsutveckling

Tillväxtverket har beviljat 10 miljoner för hållbar stadsutveckling i Kiruna. Det är Kiruna kommunkoncern som sökt medel till projektet Kiruna Sustainability Center. – Projektet ligger helt i linje med våra övergripande tillväxtmål att utveckla näringslivet i Kiruna kommun, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd. Totalt har projektet beviljats 20 miljoner kronor av olika parter.

– Det är fantastiskt roligt att Tillväxtverket sa ja till vår ansökan. Det ger oss ännu större möjligheter att utveckla en stad som är hållbar miljömässigt, socialt och ekonomiskt och samtidigt bidra till utveckling av näringslivet. I förlängningen kommer projektet att beröra även lokala företag, säger Kristina Zakrisson.

Kiruna kommun skriver i ansökan att stadsomvandlingen skapar världsunika erfarenheter, kunskaper och lösningar som kan komma till nytta inte bara i Kiruna utan även i resten av världen som står inför vår tids största utmaning, klimatförändringarna.

Kunskaperna och lösningarna som utarbetats mellan kommun, forskning och näringsliv i samband med stadsomvandlingsprocessen utgör värden. Dessa måste tas till vara och omsättas så att de kan komma näringslivet till nytta, även nationellt. Tjänster och produkter utvecklade i ett subarktiskt klimat kan i regel nyttjas var som helst i världen.

I projektet ligger fokus på tekniska försörjningssystem och målet ekologisk hållbarhet. Hur vi försörjer våra samhällen och att vi väljer att göra det på ett genomtänkt systemöverbryggande sätt skapar förutsättningar för kloka städer – Smart Cities.

I kloka städer samverkar försörjningssystemen för att skapa bästa möjliga resurshushållning och verkningsgrad. Här ingår samband mellan transporter, informations- och kommunikationssystem, byggnader, energi, odling, avfall, VA-verksamhet med mera, samtliga är kopplade till varandra.

– Syftet med projektet är att ta tillvara de möjligheter som stadsomvandlingen ger och skapa en hållbar stad genom att initiera nya produkter och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv. Det skapar i sin tur möjligheter för näringslivet och nya projekt med fokus på teknikutveckling, säger Mats Nilsson, chef för hållbarhet och affärsutveckling på Tekniska verken i Kiruna.

Vi drar nytta av stadsomvandlingen för att bidra till att utveckla näringslivet. Framför allt är det små och medelstora lokala och regionala företag som kan utvecklas samtidigt som man hjälper oss mot vårt mål att bygga en hållbar stad, säger Mats Nilsson.

Projektets budget är på totalt 20 miljoner, varav 10 miljoner från Tillväxtverkets regionala utvecklingsfond. Övriga parter är Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB, Luleå tekniska universitet, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Projektägare är Kiruna kommun.

För ytterligare upplysningar:

Kristina Zakrisson, kommunalråd, telefon: 070-736 56 57.

Mats Nilsson, chef för hållbarhet och affärsutveckling på Tekniska Verken i Kiruna, telefon: 070-274 01 39.

Jan Fjordell, VD Tekniska Verken i Kiruna AB, telefon: 070-647 01 35.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson