Coop Norrbotten investerar i Kirunas nya stadskärna

Kiruna - en spännande tillväxtmarknad.

Coop har funnits i Kiruna sedan staden bildades i början av 1900-talet och är en viktig del av Kirunas levande historia och framtid. Coop blir också med redan från starten i Kirunas nya stadskärna.

-Vi tror på Kiruna och hela Norrbotten som en spännande tillväxtmarknad, säger Peter Fjällborg, vd för Coop Norrbotten.

Första handelsinvesteringen i nya centrum
Bygget av Kirunas nya stadshus har börjat och förhandlingarna med flera olika aktörer pågår som bäst.

Coop Norrbotten och Kiruna kommun har idag tecknat avtal om den första handelsinvesteringen i nya centrum. Totalt omfattar byggrätten ca 10.000 kvadratmeter och utbyggnaden kommer att ske etappvis. Coops etablering ligger i direkt anslutning till den nya E10:an och det innebär att den får en god tillgänglighet när den nuvarande dragningen av E:10 stängs.

Coop-etableringen kommer att ligga i anslutning till Handelsgatan
All handel i nuvarande centrum erbjuds möjlighet till etablering vid Handelsgatan. Handelsgatan börjar vid det nya Stadstorget och mynnar ut vid den parkering och torgbildning som knyter hop stadskärnans butiker och Coop (se karta).

- Coop och alla detaljhandelsbutiker som ligger längs Handelsgatan får ömsesidig nytta genom ökad attraktivitet och tillströmning av kunder. Läget är också utmärkt, nära E:10 och till stadskärnan med alla dess attraktioner. Den nya butiken skall komplettera befintliga Coop-butiker i Kiruna, säger Peter Fjällborg.

Under den närmaste tiden händer det mycket i nya stadskärnan.
Kiruna kommun är just nu i slutförhandlingar med kontraktsskrivande för ytterligare kvarter med bostäder, hotell och detaljhandel. Samtidigt pågår förhandlingar med fastighetsbolag om långsiktigt ägande av tillkommande bostäder och kontor. Kommunen räknar med att allt kontraktsskrivande ska klaras av under sensommaren och hösten 2016. Byggstart för de första bostäderna, kontoren och hotell kommer att ske första halvåret 2017. Första kvartalet 2020 kommer den nya stadskärnan och Handelsgatan att stå klar.

- Jag är mycket glad över kommunens avtal med Coop Norrbotten och att man fortsätter att satsa i Kiruna. En av de största utmaningarna i stadsomvandlingen är att skapa bra möjligheter för alla butiker i nuvarande centrum att flytta med till vår nya stadskärna. Med Coops etablering skapas ett starkare kundunderlag och köptryck som ger detaljhandeln goda förutsättningar i vårt nya Kiruna, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna.

Stadstorg, handelsgata och Coop. Coops placering i förhållande till Kristallen.

För ytterligare upplysningar: Peter Fjällborg, Coop Norrbotten, 070-212 68 76, Kristina Zakrisson, 070-736 56 57

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson