”Nu vet vi verkligen att marken är ren”

Nu är det klart att gråbergsmassorna som använts vid anläggande av vägar och kring gatubrunnar i nya Kiruna centrum får ligga kvar.

De provtagningar som gjorts av Tekniska Verken i kombination med riskbedömningen visar att materialet innehåller inga, eller så låga halter av kvicksilver, att de inte utgör en fara för människor. Beslutet togs av Miljökontoret i Kiruna i måndags.

- Det är ett bra och lugnande besked. Nu fortsätter arbetet för fullt, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson.

Tekniska Verken har utför provtagningar med hjälp av en de oberoende miljökontrollanterna Ramböll och Envix. Proverna har analyserats av ALS Global.

Resultaten av provtagningarna och analysen av proverna visar att den grova fraktionen 30-200 mm inte ger ifrån sig något kvicksilver. Grova fraktioner har främst lagts ut på vägbanorna. I finfraktionerna som är 0-30 mm och som använts vid gatubrunnar har låga halter kvicksilver påvisats. Värdena för finfraktionerna understiger Naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig markanvändning. De är så låga att de är väldigt nära den gräns där laboratoriet inte kan påvisa närvaro av dem.


- Det har tagits flera tusen prover så nu vet vi verkligen att marken är ren. 92 procent av materialet som använts är dessutom av den grova fraktionen som inte har visat något utslag av kvicksilver, säger Lars Törnman, styrelseordförande för Tekniska Verken.

– Vi på Miljö- och Byggnadsförvaltningen har agerat i enlighet med Miljöbalkens föreskrifter. Det är en säkerhetsmekanism som har slagit till. Det är viktigt att vi inte genar i kurvorna utan säkerställer vårt bidrag till högsta möjliga kvalitet i det viktigaste projekt som genomförts i vår stad. Vårt arbete är ytterligare en kvalitetssäkring för hela projektet, säger Anders Karlsson, chef för Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Nu fortsätter anläggningen av gatorna i den nya stadskärnan. De beräknas vara färdigbyggda till sommaren.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson