Nu ska vi höja vår kompetens inom integration

Hundra personer på kommunen - alla chefer och personer på högre befattningar deltar i en dag om kompetensförsörjning inom integration!

Vintern 2015-2016 gjorde Kiruna kommun ett kvalitativt arbete genom intervjuer där det framkom att på alla förvaltningar i kommunen ville personalen ha följande:

Kompetensförsörjning inom integration
Insyn i varför deras arbete är viktigt
Veta vad grannen gör gällande frågan
Få tillfälle att tillsammans diskutera hur en kan arbeta med integration på bästa sätt
Denna dag, den 27 april, är svaret på dessa förfrågningar!

Den 31 maj arrangerar Kiruna kommun också en inspirationsdag om integration där samma personer plus civilsamhället deltar. Under länken nedan kan du läsa mer om den.

För ytterligare upplysningar: Integrationssamordnaren Emma Bergman, telefon 073-0821962 eller mail emma.bergman@kommun.kiruna.se

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson