Nationell konferens går av stapeln i Kiruna

Den 12 maj kommer deltagare från hela Sverige till Kiruna för att delta i en konferens med temat ”Att bygga den attraktiva och hållbara staden”.

Frågor om hållbar utveckling, stadsattraktivitet och värdeskapande processer står i fokus i den svenska samhällsbyggnadsdebatten. Det är frågor som i allra högsta grad har varit aktuella även i Kiruna där en helt ny stadskärna ska byggas. Under planeringen av den nya stadskärnan har fokus hela tiden legat på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vår tro är att planeringsprocessen som har skett här är av generellt intresse, och därför har Kiruna kommun tillsammans med Kungliga tekniska högskolan (KTH) anordnat en konferens med temat ”Att bygga den attraktiva och hållbara staden”.

Konferensen är den 12 maj 2017 på Folkets hus i Kiruna. Deltagarna, som är professionellt verksamma inom stadsbyggande, kommer från hela Sverige för att vara med. På programmet finns en rad spännande talare, bland annat Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister och Emma Jonsteg, vd Utopia arkitekter. Göran Cars, stadsutvecklare hos Kiruna kommun och professor på KTH, finns också med på programmet och han kommer att berätta hur planeringsprocessen har sett ut inför byggandet av nya Kiruna.

Om du är intresserad av att delta på konferensen eller att tala med någon av de medverkande i anslutning till konferensen så hör gärna av dig till Göran Cars.

För ytterligare upplysningar: Göran Cars, 073-460 53 96

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson