Byggtidplanen är klar för nytt centrum – nu drar vi igång våra kommunala projekt!

Kiruna kommunkoncern har under flera år förberett en ny stadskärna öster om nuvarande centrum. – Vi har genomfört markarbeten och infrastruktur, detaljplan för nya centrum är klar och dragningen av E10an bestämd. Förutsättningarna är klara för att påbörja våra byggprojekt, säger Peter Niemi, kommunchef.

Nu har kommunkoncernen tagit fram en byggtidplan för nytt centrum för de närmaste sju åren fram till år 2024. Under 2017 påbörjar kommunkoncernen byggnationen av ny räddningstjänst och bostadsprojekt på gamla skjutbaneområdet. I anslutning till detta område kommer också villatomter att tas fram. År 2017 och 2018 arbetar Kiruna kommun även med att ta fram ett nytt resecentra mittemot torget och det nya stadshuset.

År 2018 börjar kommunen bygga kvarter 5 som innehåller Kulturhus/Folkets hus och Kirunabostäder bygger kvarter 1 vid torget. Kvarteret innehåller både bostäder, restauranger och butikslokaler. – Projektering pågår för fullt och det här blir det första generalentreprenadsprojektet i Kirunas nya centrum. Entreprenadformen gör att vi kan attrahera flera olika byggföretag, säger Kirunabostäders VD Annelie Vinsa.

– Det här är en realistisk byggtidplan utifrån vad vi tror är möjligt att genomföra, säger Peter Niemi. Nya centrum omfattar många stora projekt som kräver resurser i form av byggföretag, konstruktörer, projektörer med mera. Utbyggnadstakten är beroende av vilka resurser vi får hit. Och vi välkomnar och uppmuntrar exploatörer och investerare att påbörja byggnationer så tidigt som möjligt och så fort som det finns resurser att tillgå. Det betyder att byggstart tidigare än angivet i tidplanen kan komma ifråga för en del projekt, avslutar Peter Niemi.

Byggtidplan
1. Byggstart kommunala projekt 2017 – 2018

Ny räddningstjänst. Upphandling läggs ut i mitten av maj och byggnationer beräknas påbörjas under hösten 2017.
Bostadsprojekt på gamla skjutbanan.
Villatomter tas fram i anslutning till gamla skjutbanan.
Arbete med nytt resecentra.
Kvarter 1, Kirunabostäders projekt. Beräknad byggstart mars 2018. Innehåller 60 lägenheter, 1500 m² kontor, 1500 m² restaurang och handel, p-hus.
Kvarter 5 Kulturhus/Folkets Hus, kommunens projekt, byggstart 2018.

2. Byggstart år 2018 inflyttning 2020

Kvarter 2, Long-stay hotell, bostäder
Kvarter 3, bostäder
Kvarter 4, bostäder
Kvarter 10, hotell

3. Byggstart år 2020 inflyttning 2022

Kvarter 6, hotell, kontor, bostäder
Kvarter 7, bostäder, handel
Kvarter 8, handel, kontor, bostäder
Kvarter 9, handel, kontor, bostäder
Volymhandel
Nytt badhus

4. Byggstart år 2022 inflyttning 2024

Gymnasieskola, grundskola, bostäder i kvarter 11 och 12

För ytterligare upplysningar: Peter Niemi, kommunchef telefon 0980-755 29, Annelie Vinsa, VD telefon 0980-702 25

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson