Kom och lek i vår sagovärld

Vi bjuder in till lek i En Stadshussaga.

På lördag öppnar Kirunabo – Social Innovation LAB upp dörrarna till Stadshuset i Kiruna och bjuder in barn och föräldrar att leka inne i sagovärlden från En Stadshussaga och värma sig runt den stora eldstaden.

Kirunabo består av Emma Jonsson och Samir Mujagic som under en månads tid har flyttat in i en igloo i stadshushallen som deras temporära kontor. Under snöfestivalen finns de på plats i igloon för att berätta om vad ett socialt innovationslab är för något och hur små och stora kirunabor kan bli delaktiga i verksamheten.

Kirunabo är ett nystartat 2-årigt projekt med fokus på integration, inkludering och medborgardialog, finansierat av kiruna kommun och Vinnova. Målgrupperna i projektet är primärt barnfamiljer och unga vuxna;16-24 år.

Syftet är att kunna aktivera tomma lokaler i centrala kiruna, för att få ett levande centrum under stadsomvandlingen och där testa olika slags verksamheter som kan bidra till ökad samhällsservice och bli till mötesplatser för målgrupperna. Verksamheterna kommer att utvecklas utifrån deltagarnas gemensamma intressen och behov för att kunna skapa hållbar integration utifrån de utmaningar som Kiruna står inför i och med rådande samhällsomvandling.

Datum och tid: Lördag och söndag den 27-28 Januari, kl:10-16.

Plats: Kiruna stadshus

Arrangör: Kirunabo – Social innovation LAB

För ytterligare upplysningar: Emma Jonsson, E-post: emma.jonsson@kiruna.se, Telefon: 072-2219089

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson