Rymdstationen - en innovativ och lekfull mötesplats för föräldralediga i Kiruna Kommun

På måndag den 16 april kl. 10-16, öppnar dörrarna till Rymdstationen; en lekfull mötesplats där barn och föräldrar kan mötas.

Det kommunala integrationsprojektet ”Kirunabo” är ett socialt innovationslabb som arbetar med att aktivera tomma lokaler under stadsomvandlingen, för att där testa olika verksamheter som bidrar till ökad integration och gemenskap för olika målgrupper i Kiruna. Den gamla Teliabutiken i centrala Kiruna som stått tom i flera månader har nu med hjälp av Konstmuseet i Norr, förvandlats till en Rymdstation där daglediga föräldrar och barn får en möjlighet att träffas, leka och skapa tillsammans.

Syftet med Rymdstationen är att arbeta med praktisk medborgardialog och undersöka vilka behov och idéer det finns kring sociala mötesplatser för föräldrar och små barn, samt hur en hållbar och långsiktig modell för detta kan se ut. Målet är att de resultat som framkommer ska kunna användas som underlag för utvecklingen av Kirunas nya centrum.

LKAB har gett Kirunabo tillåtelse att använda platsen tills någon betalande hyresgäst vill ta över lokalen igen.

Rymdstationen hålls öppen varje måndag och onsdag, kl.10-16, hela april och maj.

För ytterligare upplysningar: Emma Jonsson, telefon: 072-2219089, emma.jonsson@kiruna.se

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson