Vi förväntar oss ersättningsjobb för Radiotjänst i Kiruna AB

Öppet brev till regeringen: Den 12 april 2018 föreslog regeringen i en lagrådsremiss att radio- och TV-avgiften ska avskaffas. Förslaget börjar gälla 2019 och innebär en nedläggning av Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) som bildades för 30 år sedan.

I och med avvecklingen av RIKAB försvinner 120 heltidstjänster och lika många deltidstjänster från Kiruna. Från kommunledningens sida förväntar vi oss att regeringen presenterar förslag på ersättningsjobb som ska lokaliseras till kommunen, eftersom förslaget börjar gälla redan vid årsskiftet. Att inte agera för att ersätta den verksamhet som försvinner skulle gå stick i stäv med regeringens ambitioner att Sverige ska hålla ihop och att statliga jobb ska utlokaliseras för att motverka centralisering till storstadsområden. Även Kiruna kommun har samma ambitioner då vi exempelvis har utlokaliserat digitaliseringsverksamhet till Karesuando.

Kiruna kommun har en generellt låg arbetslöshet, men domineras av en stark arbetsmarknad inom industri- och byggsektorn där män har majoriteten av arbetstillfällena. 75 procent av de som idag jobbar på RIKAB är kvinnor med både hel- och deltidsanställningar. Vi vill understryka att dessa arbetstillfällen är mycket viktiga för arbetsmarknaden i Kiruna.

Vi förutsätter därför att regeringen inom kort fattar beslut om ersättningsjobb för de som försvinner i och med nedläggningen av Radiotjänst i Kiruna AB. Det skapar ökad trygghet, framtidstro och möjligheter för oss i Kiruna att utveckla ett hållbart samhälle för framtiden.


Kristina Zakrisson (S) Kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande Kiruna kommun

För ytterligare upplysningar: Kristina Zakrisson, kommunalråd, telefon: 070-7365657

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson