Kiruna kommun satsar på gymnasieutbildning för freeski och snowboard

Foto: Johan Ylitalo

Kiruna kommun är med och finansierar en nationell idrottsutbildning i skidgrenarna freeski och snowboard som startar läsåret 2020 på Lapplands gymnasium i Kiruna.

Den 21 oktober tog kommunfullmäktige beslut om att anslå medel till Lapplands kommunalförbund för att starta NIU, nationell idrottsutbildning, i Kiruna för skidgrenarna freeski och snoawboard.

– Det här är ytterligare en byggkloss i vårt bygge i att utveckla vår fantastiska resurs, den stadsnära skidbacken. Vi har en bra och central anläggning som vi vill vidareutveckla, dessutom är Kirunas klimat väldigt gynnsamt för den här typen av verksamheter, säger Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg.

Gymnasieutbildningen startar hösten 2020 och redan nu går det att ansöka till utbildningen som inledningsvis kommer att ta emot fyra elever per gren.
– Det har funnits önskemål om den här utbildningen så det känns väldigt positivt att vi kan starta den nu, säger rektorn Hans Björnström.

Kiruna kommun kommer att finansiera de merkostnader som inte täcks av ordinarie rambudget under de kommande tre åren för utbildningen. År 2020 kommer Kiruna kommun att gå in med 523.000 kronor, 964.000 kronor året därpå och 982.000 kronor år 2022.

För ytterligare upplysningar: Gunnar Selberg, telefon 070-555 50 38, Hans Björnström, telefon 070-229 36 86

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson