Socialnämndens ordförande avsäger sig sitt uppdrag

Agneta Björnström (C) kommer att avsäga sig uppdraget som socialnämndens ordförande och lämna sina politiska uppdrag i Kiruna kommun.

- Det är otroligt givande att vara ordförande i socialnämnden men också mycket tidskrävande. Sedan jag tillträdde har jag kombinerat mina politiska uppdrag med att tillsammans med min kollega driva en HR byrå. Nu är företaget i en tillväxtfas och jag har efter en tids funderingar valt att prioritera företaget. Så snart partiet hittat en kandidat till ordförandeposten kommer jag att lämna in min avsägelse av uppdragen, säger Agneta Björnström.

- Jag har full förståelse för Agnetas vägval, men tycker att det är otroligt tråkigt för socialförvaltningen, säger socialchefen Håkan Dahlqvist.

- Verkligen tråkigt att Agneta inte längre har möjligheten att fortsätta. Hon har gjort en enorm arbetsinsats och är på god väg att bli den som äntligen, efter att många har försökt, få kontroll på socialnämnden, säger Gunnar Selberg (C) kommunalråd Kiruna.

För ytterligare upplysningar: Agneta Björnström, telefon 076-8449916, e-post: agneta.bjornstrom@kiruna.se

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson