Upprop till Region Norrbotten

I snart 20 år har Kiruna kommun levt med den pågående stadsomvandlingen. En process då stora delar av en stadskärna rivs för att återuppbyggas på en ny plats är en situation som aldrig tidigare uppstått i Sverige.

Genom åren har både Kiruna kommun och LKAB fått allt större erfarenhet och kunskap om vilka vägval som är framgångsrika för såväl samhällets behov som gruvbolagets fortlevnad.

Nu pågår förhandlingar mellan LKAB och Region Norrbotten om hur gruvbolaget ska ersätta Kiruna sjukhus. LKAB kan bygga ett nytt sjukhus i Kiruna åt Regionen, eller ersätta det befintliga sjukhuset med en summa pengar.

Kiruna kommun har erfarenhet av fördyrade byggprojekt, inte minst i en tid då stora byggnationer pågår parallellt på en begränsat geografiskt område.

Specifikt vad avser sjukhusbyggen finns nationell erfarenhet av betydande budgetöverskridanden när nya sjukhus byggs. Närtida exempel finns i Stockholm och Malmö. Kostnaden för Nya karolinska gick från 14 till 22 miljarder kronor. Utbyggnaden av Skånes universitetssjukhus verkar gå från 6 till 12 miljarder. Tydligen är det alltså väldigt svårt att i förväg beräkna kostnaden för sjukhusbyggen. Det kan lätt bli betydligt dyrare än planerat.

Om Regionen i förhandlingarna med LKAB väljer ett ersättningsbelopp för Kiruna sjukhus för att sedan bygga upp ett nytt sjukhus innebär det att Regionen axlar en enorm ekonomisk risk. Om den ersättning man får inte räcker till för att bygga det nya sjukhuset måste man täcka upp detta med Norrbottningarnas gemensamma skattemedel.

Region Norrbotten har redan en ansträngd ekonomi, och skattebetalarna i Norrbotten ska inte drabbas av skador som orsakas av gruvbrytning. Det ska betalas av gruvbolaget.

Kiruna kommun hyr dessutom lokaler (äldreboende) av Regionen i Kiruna sjukhus och önskar utöka dessa ytor för ytterligare boende, en kostnadseffektiv och bra lösning för båda parter. Kiruna kommun begär besittningsskydd även för de tillkommande lokalerna, enligt den vedertagna principen ”nyckel mot nyckel”, återuppbyggnaden av dessa lokaler finansieras då fullt ut av LKAB. En lösning där Kiruna kommun inte ges besittningsskydd skulle innebära att kostnader för stadsomvandlingen drabbar Kiruna kommuns skattebetalare, vilket strider mot grundprincipen i sammanhanget.

Vi uppmanar därför Regionen att begära att LKAB ersätter Regionen med ett nytt och modernt sjukhus i Kiruna, nyckel mot nyckel. LKAB tar därmed hela kostnadsansvaret för återuppbyggandet av ett sjukhus som inrymmer samtliga de funktioner och verksamheter som Kiruna sjukhus ursprungligen har haft och i dagsläget har lokaler för.

Samtliga gruppledare i Kiruna kommunfullmäktige

Gunnar Selberg

Dick Vånsjö (SJVP)

Annica Henelund (C) Sten Nylén (SJVP)

Stefan Sydberg (M) Krister Pounu (KD)

Mats Taaveniku (S) Sten Stridsman (V)

Per-Gustav Idivuoma (SL) Christine Brännvall (FI)

Mats Fredlund (SD) Lilly Rönnebro (KIP)

Sten Nylén (SJVP)

Krister Pounu (KD)

Sten Stridsman (V)

Christine Brännvall (FI)

Lilly Rönnebro (KIP)

Kontakt: Gunnar Selberg, kommunalråd, telefon: 070-5555038

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson