Samarbete mellan Kiruna kommun, Laevas och Gabna samebyar

Kiruna kommun har utvecklat ett system för att undvika att hela renskötselområdet aktualiseras för skoterförbud. I stället kan skoterförbud gälla i mindre områden under kortare tid. Förhoppningen är att få ut information om vilka tillfälliga snöskoterförbudsområden som är aktuella på ett snabbt och lättförståeligt sätt. 

I normalfallet ansöker samebyar om skoterförbud för en stor del av renskötselområdet under hela vårens kalvningsperiod. Det nya systemet innebär att renskötselområdet delas in i mindre delar och skoterförbud kan gälla under kortare perioder.

- Vi föreslog i fjol en ny modell där jag som kommunstyrelsens ordförande kunde införa tillfälliga snöskoterförbudsområden på mindre områden upp till tre veckor. Vi lovade samebyarna att med den modellen kan vi på en dag eller två avlysa ett område, säger kommunalrådet Gunnar Selberg.

Syftet är att inte behöva stänga ned mer än nödvändigt för övrigt friluftsliv i fjällvärlden samtidigt som renarna får den betesro de behöver.

- I bästa fall får vi också en större respekt för förbudsområdena och större förståelse för renarnas behov. I fjol var det inte någon sameby som testade modellen, men i år har vi tillsammans med Laevas och Gabna bestämt oss för att göra det. Modellen kommer att utvärderas efter vintersäsongen och då får vi hoppas på att alla är nöjda, säger Gunnar Selberg.

Indelningen har anpassats efter renskötarnas erfarenhet av renens naturliga beteenden, det vill säga hur renen rör sig. Det tillfälliga skoterförbudet kan gälla i flera delområden samtidigt. De markerade skoterlederna undantas i vanlig ordning skoterförbudet.

- Tillfälliga skoterförbud under våren är ett viktigt verktyg för att skapa möjligheter för renskötseln under resten av året. Under denna tid föds kalvarna och de behöver få starta sina liv i lugn och ro. Alla renar är trötta efter en lång vinter, och vi behöver minska störningarna för att ge dem lugn, säger Niila Inga, som är ordförande för Laevas sameby.

Detta arbete har underlättats av att samverkan återupptagits mellan kommunen och de två samebyarna, sedan kommunikationen fungerat dåligt under flera år.

- Det är oerhört viktigt att vi har ett gott samarbete i frågor rörande Kirunas stadsomvandling så väl som frågor om markanvändningen i kommunen i övrigt. Vi vill fortsätta verka i dessa områden som vi alltid gjort. Denna samverkan stärker rennäringens utvecklingsförutsättningar i kommunen, säger Gabnas ordförande Jåvna Allas.

 

För ytterligare upplysningar:
Gunnar Selberg, kommunalråd, telefon: 070-5555038

 

Håll dig uppdaterad om förbudsområdena!

Det är viktig att hålla sig uppdaterad om vilka områden som har ett tillfälligt snöskoterförbud.

Aktuell information finns på: kiruna.se/forbudsomraden

Vi hoppas på förståelse och ett gott samarbete från både kommuninvånare och besökare.

Mer information om renskötselns behov och tillfälliga skoterförbud finns på Sametingets hemsida:

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson