Leyun Wang är utsedd till 2021 års Kirunastipendiat

Av 211 ansökningar till Kirunastipendiet föll juryns val på Leyun Wang med följande motivering:

Med en svävande lätthet och ett själfullt uttryck skapar konstnären en värld för betraktaren att drömma sig bort i.

Leyun Wang föddes 1963 i Hangzhou, Kina och har examen från China Academy of Art. Hon har under 30 år varit en verksam konstnär i Sverige. År 2018 erhöll även Leyun Wang Kauppistipendiet och hon återkommer gärna till Norrbotten och Kiruna som är en stor inspiration till hennes skapande.

- Min konstnärliga gestaltning är nog svår sätta i fack då det ofta är gränsöverskridande mellan olika grenar. Detta erkännande är ett uppmuntrande tecken på att jag är på rätt väg. Dessutom känns det viktigt att på detta sätt lyfta upp textilkonsten inom modern konst.

Konstnärligt experimenterar jag med materialens möjligheter och möten mellan måleri, installation och textil. Mitt uttryck och berättelser befinner sig i gränslandet mellan de kulturer jag levt och lever i.

Jag vill med verken locka in betraktaren genom det vackra och det taktila – besökaren får uppleva verken både med blicken och med känseln.

En stipendiatutställning sker i Kiruna konsthall mellan den 11 oktober- 29 oktober 2021.

Vernissage måndag 11 oktober kl 18:00

Plats: Kiruna Konsthall, Föreningsgatan 15, Kiruna

Kontaktperson för ytterligare upplysningar:

Leyun Wang, konstnär och Kirunastipendiat 2021

Mobilnummer: 076-844 66 88

Malin Rolund, Kultursekreterare Kiruna kommun

Mobilnummer: 076- 10 6 49 84


Kirunastipendiet

Syftet med Kirunastipendiet är dels att göra Kiruna känt bland konstnärerna som ett värdefullt och intressant motivområde, dels att stimulera konstintresset i kommunen genom att ge invånarna möjlighet att bekanta sig med högklassig aktuell konst.

Kirunastipendiets belopp är 30 000kr. Kiruna kommun kommer också att köpa in konst av stipendiaten för ett värde av ca 40 000kr. Dessutom förvaltar Kiruna kommun en konstnärslägenhet där stipendiaten årligen kan reservera fyra veckor hyresfri logi.

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson