Inga brådskande problem i Solbackens lokaler

Inga brådskande problem i Solbackens lokaler på grund av markrörelserna vid Kiruna sjukhus.

Efter rapporter om sprickbildning i sjukhuset i Kiruna har LKAB låtit göra en undersökning av fastigheten. Den har konstaterat påverkan som kan antas bero på gruvbrytningen. Det finns inte risk för att bärande delar brister akut, men processen för ett nytt sjukhus måste påskyndas.

Det finns inga brådskande behov av att hitta ersättningslokaler för kommunens båda äldreomsorgsavdelningar Solbacken 1-2, vid Kiruna sjukhus.

Efter att markrörelser indikerats i byggnaden har LKAB och Region Norrbotten inlett täta kontroller och mätningar av byggnadens hållfasthet.

Dessa kontroller kommer att fortsätta kontinuerligt framåt i tiden.

Oberoende av detta har Kiruna kommun och Region Norrbotten inlett en dialog om den långsiktiga lösningen för Solbacken-avdelningarna efter det att verksamheterna vid nuvarande Kiruna sjukhus flyttar från de gamla lokalerna.

För ytterligare upplysningar: Johan Bergstad, kommundirektör, telefon: 0980-75529

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson