Kiruna kommun ansöker om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

En man lyfter ett bläckhorn ovanför sitt huvud
Muralmålning i Kiruna, projekt med Artscape. Konstnär: Andreas Welin. Foto: Jon Högman /Artscape

En satsning mot ett europeiskt kulturhuvudstadsår är en långsiktig strategi för hur kommunen ska arbeta med en kulturell utveckling och etablering av hållbara strukturer för ett attraktivt och levande samhälle. Ett utnämnande till europisk kulturhuvudstad gynnar hela kommunen, där staden blir navet.

I Kiruna möts rymden, staden och gruvan. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, djupet djupare, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige. En speciell och unik plats där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida. En kommun med mångtusenårig historia där Kiruna som stad bygger Sveriges nyaste stadskärna.

Kiruna är på många sätt en av Europas, och världens, mest samtida platser. Det är här som den gröna omställningen av industrin tar sin början, och det är också här som klimatförändringarna skär genom det arktiska landskapet. Här möts människor från hela världen för att gräva sig allt djupare ner i berget, och sikta mot allt högre sfärer. Men här finns också traditioner med sina rötter i oöverskådligt, historiskt djup och mil efter mil av vidsträckta kulturlandskap, bland älvar, fjäll och sjöar.
I kontrasterna tänds gnistorna, i möten och motsättningar, där uppstår något nytt och unikt.
Det vill vi dela med världen, säger Markus Forsberg, som är kulturchef och biträdande förvaltningschef vid kultur- och utbildningsförvaltningen.

Parallellt med den omställning och industriboom som Norr- och Västerbotten befinner sig i nu är Kiruna ett viktigt nav för ett hållbart Europa. Kiruna kan växa hållbart genom att skapa ett kreativt och kulturellt samhälle för befintliga invånare och för den växande befolkningen i kommunen och regionen. En stad i flytt, en region i omvandling, en värld i förändring där Kiruna spelar en nyckelroll och kulturen skapar gemenskap och binder oss samman.

Varje år utser EU två städer till kulturhuvudstäder. Det innebär att städerna får möjlighet att både visa upp och utveckla sitt kulturliv inom projektet. 2029 kommer en svensk och en polsk stad att utses till europeisk kulturhuvudstad och kommunfullmäktige beslutade 2023-05-15 att Kiruna kommun ska ansöka.

Det är glädjande att ett enigt kommunfullmäktige ställde sig bakom en ansökan om Kiruna som kulturhuvudstad 2029. Vi lever de europeiska värderingarna och har redan i dag ett väldigt rikt kulturliv. Här lever de svenska, samiska och tornedalska kulturerna sida vid sida samtidigt som vi lockar människor från hela världen att besöka, bo och leva i vår kommun. Vi tror att det här ytterligare kommer att öka Kirunas attraktivitet. Vi har mycket att erbjuda och har plats för fler, säger Emilia Töyrä, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Ett kulturhuvudstadsår kräver samverkan och samfinansiering från ett flertal aktörer. Kulturhuvudstadsåret och vägen dit har potential att skapa stora mervärden för Kiruna och för hela Norrbottens regionen. Tidigare utvärderingar av genomförda kulturhuvudstadsår har till exempel visat att varje investerad krona gett sex kronor tillbaka till värdstaden i form av ökade intäkter från investeringar, turism samt nya arbetstillfällen. Till detta tillkommer nationell och internationell marknadsföring av stort värde.
Dialog om samverkan och samfinansiering ska initieras i processen när ansökningar tas fram. På samma sätt behöver möjligheter till extern medfinansiering till evenemangen undersökas. Medfinansiering kan till exempel komma från Europeiska unionens fonder och program men även nationella och internationella stiftelser och fonder.
Näringslivet bedöms ha ett stort intresse av att medfinansiera genomförandet av ett kulturhuvudstadsår och de projekt som leder till genomförande året.


För ytterligare upplysningar:

Emilia Töyrä, vice kommunalråd, telefon: 072-5383067
Markus Forsberg, kulturchef, telefon: 0980-704 94

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson