Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Planprogram

t.o.m.

-Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Samråd

t.o.m.

 

 


Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Granskning

t.o.m.


 


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti