Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Planprogram

t.o.m.

-


Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Granskning

t.o.m.

Del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, västra Stenbacken - Fritidshus

2020-12-09
Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Överklagade detaljplaner

-

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Lagakraftvunna detaljplaner

-

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti