Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Planprogram

t.o.m.

-


Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Granskning

t.o.m.

Del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, västra Stenbacken - Fritidshus

2020-12-09
Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Överklagade detaljplaner

-

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Lagakraftvunna detaljplaner

-

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari