Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Planprogram

t.o.m.

-Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Samråd

t.o.m.

Del av Tuolluvaara 1:16 - Bostäder, verksamheter med mera

2021-02-04


Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Granskning

t.o.m.


Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Överklagade detaljplaner

-

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti