Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Planprogram

t.o.m.
Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Samråd

t.o.m.
Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Granskning

t.o.m.
Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti