Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Jukkasjärvi 4:38 och 59:1, Icehotel Öst

Turism och handel

Kommunfullmäktige har 2020-06-01, § 64, beslutat att anta detaljplanen för Icehotel öst, Jukkasjärvi 4:38, 59:1 med flera.

Planens syfte är att göra det möjligt att inom planområdet utveckla turism med inriktning mot verksamhet under hela året. Detaljplanen ger byggrätt för en permanent hotellbyggnad, kallad Icehotel 365, samt utrymme för ett återkommande tillfälligt hotell som under vintersäsongen uppförs i snö och is i ett attraktivt läge intill Torne älv.

Detaljplanen syftar också till att göra det möjligt att reglera in del av fastighet Jukkasjärvi 4:38, som idag ägs av Kiruna kommun och arrenderas av Icehotel AB, till fastighet Jukkasjärvi 59:1.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för Kiruna kommun. För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Mona Mattsson-Kauppi