Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Luossavaara 1:2 med flera, ändring

Bostäder, kontor, handel, gator

Syftet med planändringen är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken samt säkerställa att kulturhistoriska värden skyddas. Den föreslagna ändringen medför inga förändringar i bebyggelsens omfattning.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900). Förfarande kan komma att ändras till ett begränsat förförande om planförslaget godkänns vid samrådet.

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi