Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

M-R

Detaljplaner under arbete, M-R

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

M

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

N

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

O

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

P

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

Q

Tabellbeskrivning (caption). Osynlig i publicerat läge.

R


Riksgränsen 1:6 med flera, del av, KatterjåkkKontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti