Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tuolluvaara 1:1 del av, Kiruna 1:173 del av

Illustrationsbild över planområdet

Samlingslokaler, bostäder, kontor, natur med mera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt utveckling av Kirunas nya stadskärna, genom att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter som samlingslokaler, bostäder, kontor, parkering, samt parkmiljöer. Planen ska ge ett underlag för en levande stadsbild med blandade funktioner.

Detaljplanen överensstämmer med den för Kiruna kommun antagna fördjupade översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi