Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Tuolluvaara 1:1 del av, Kiruna 1:173 del av

Illustrationsbild över planområdet

Samlingslokaler, bostäder, kontor, natur med mera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt utveckling av Kirunas nya stadskärna, genom att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter som samlingslokaler, bostäder, kontor, parkering, samt parkmiljöer. Planen ska ge ett underlag för en levande stadsbild med blandade funktioner.

Detaljplanen överensstämmer med den för Kiruna kommun antagna fördjupade översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi