Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Aftonfjärilen, del av

Tillägg - upphävande av U-område

Syftet med tillägget är att ta bort U-område för att få en utökad byggbar yta på befintlig tomtmark.

Miljö- och byggnämnden har 2010-10-07, § 186-10, antagit ändring av detaljplan för del av Stenvägen, kvarteret Aftonfjärilen 1,upphävande av u-område i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2010-11-06.

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi