Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Alptoppen med flera

Tillägg - Utökning av byggrätt

En ändring av gällande detaljplan innebär att byggrätten för kvarteren runt Alpvägen utökas till 220 kvm sammanlagda byggnadsarea per tomt. På så vis kan området bebyggas med friliggande bostadshus.

Med föreslagen byggrätt är det lämpligt att halvera antalet bostadstomter till ca 14 (och därmed bostadshus) för att ge större tomter i området. En utökad byggrätt föreslås då det i Kiruna finns en efterfrågan på tomter för fristående enbostadshus och inte sammanbyggda småhus som gällande detaljplan medger.

Planen har vunnit laga kraft 2011-06-03.

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi