Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Alttajärvi 4:3

Camping, utökad bebyggelse

Planen omfattar fastigheten Alttajärvi 4:3. Fastighetsägaren hyr ut stugor och erbjuder aktiviteter i anslutning till det. Grupper om maximalt 12 personer kan tas emot för övernattning, skoter- eller hundspannsutflykter, bastubad m m.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att ta emot lite större grupper och utveckla verksamheten. Planen innebär att ytterligare uthyrningsstugor och även små övernattningsstugor kan uppföras inom området. Även servicebyggnad, bastu, skotergarage, förråd m m kan uppföras. En mindre husvagnsparkering kan också anordnas.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2010-01-28.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

  • Planenheten

    Planenheten, kommunledningsförvaltningen
    Stadshustorget 1
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi