Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Bolaget 11:4 med flera, Gruvstadspark etapp 1

Park - Industri

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att successivt avveckla bebyggelsen inom planområdet och utveckla gruvdriften under mark. Allt eftersom bebyggelsen avvecklas ska en parkmiljö iordningställas mellan staden och gruvindustrin.

Inom planområdet finns 313 lägenheter, tre hotell, järnvägsstationen och stadshuset. Området omfattar också järnvägen, Ön, gamla ställverket och gamla omformarstationen samt ca 40 garage mellan Nikkaluoktavägen och gruvområdet.

Planen antogs av kommunfullmäktige 21 februari 2011, § 15.

Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-05 efter mark- och miljööverdomstolens beslut 2012-06-05 i mål nr P 3466-12.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi