Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Borraren, Brytaren med flera, Steinholtzgatan

Parkering

Miljö- och byggnämnden har 2010-12-09, § 249-10, antagit ändring av detaljplan för Steinholtzgatan, del av Borraren m fl, för parkering i Kiruna kommun.

Syftet med detaljplanen är tillskapa fler parkeringplatser.

Beslutet har vunnit laga kraft 2011-01-08.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi