Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Borraren, Brytaren med flera, Steinholtzgatan

Parkering

Miljö- och byggnämnden har 2010-12-09, § 249-10, antagit ändring av detaljplan för Steinholtzgatan, del av Borraren m fl, för parkering i Kiruna kommun.

Syftet med detaljplanen är tillskapa fler parkeringplatser.

Beslutet har vunnit laga kraft 2011-01-08.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi