Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Centralparken 2, Parkskolan

Kontor, parkering med mera

Detaljplan för Centralparken 2 och del av Centrum 4:3, kontor, parkering med mera har 2012-03-02 vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnader och att ändra markanvändning på fastigheten Centralparken 2 i centrala Kiruna. Den ändrade markanvändningen möjliggör annan verksamhetsutövare än den tidigare kommunala verksamheten. Planen möjliggör även anläggningsmöjligheter för boulebanor

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi