Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Centralparken 2, Parkskolan

Kontor, parkering med mera

Detaljplan för Centralparken 2 och del av Centrum 4:3, kontor, parkering med mera har 2012-03-02 vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnader och att ändra markanvändning på fastigheten Centralparken 2 i centrala Kiruna. Den ändrade markanvändningen möjliggör annan verksamhetsutövare än den tidigare kommunala verksamheten. Planen möjliggör även anläggningsmöjligheter för boulebanor

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi