Cisternen 9

Tillägg - Utökning av byggnadhöjd

Detaljplanetillägget antogs av miljö- och byggnämnden 2008-12-10 § 273-08. Beslutet vann laga kraft 2009-01-02.

Syftet med tillägget är att möjliggöra för en högre byggnation så att den utrusting man jobbar med, till exempel traverser, ryms.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi