Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Cisternen 9

Tillägg - Utökning av byggnadhöjd

Detaljplanetillägget antogs av miljö- och byggnämnden 2008-12-10 § 273-08. Beslutet vann laga kraft 2009-01-02.

Syftet med tillägget är att möjliggöra för en högre byggnation så att den utrusting man jobbar med, till exempel traverser, ryms.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi